Udlejning af ledige barakker

Udlejning af historiske barakker i Frøslevlejren

Den selvejende institution Frøslevlejren udlejer to barakker i lejrens egentlige fangeområde. Barakkerne kan bl.a. anvendes til musealer og kulturelle formål, samt undervisningsformål. Frøslevlejren huser idag en række museer, Amnesty International samt en efterskole.

Barak H13

Barak H13 er på ca. 581 m2 og er p.t. indrettet med seks kontorer, to store kontorer, 1 stort rum, et køkken og tre toiletter.

Indretningen kan i mindre omfang ændres efter lejerens ønske.

Barak H14

Barak H14 er på ca. 581 m2 og er p.t. indrettet som en traditionel kontorbygning.

Indretningen kan i mindre omfang ændres efter lejerens ønske.

Oplysninger om indretning og vilkår for leje af barakkerne rettes til:

Pernille Knudsen

Aabenraa Kommune – Kultur og Fritid

Tlf: 73767184 – Email: froeslevlejren@aabenraa.dk