Frøslevlejren fortæller om vejen fra fangeskab til frihed

rFrøslevlejren er en ganske særlig attraktion. Den har stor betydning for grænselandet, Danmark som nation og resten af Europa, fordi den er et vidnesbyrd om 2. verdenskrig og de bestræbelser på at skabe varig fred efter krigen.
Aabenraa Kommune har sammen med Nationalmuseet og D.s.i. Frøslevlejren siden 2016 arbejdet på en ambitiøs og omfattende plan for at kunne gøre lejren til et oplevelsescenter der giver lejrens erfaringer videre til kommende generationer.

Det der binder lejren og de forskellige udstillinger sammen er fortællingen om det 20. århundredes udvikling fra totalitarisme og krig til en verden med demokratiske institutioner og idealer. At disse idealer aktuelt er stærkt under pres, gør blot opgaven med at formidle lejrens historie og læringspotentiale endnu mere vigtig: Fred og demokrati kommer ikke af sig selv.

Udviklingsplanen
I 2021 blev der sat fart på udviklingen med etableringen af en udviklingsorganisation og ansættelsen af Ditte Dyrbo Hviid som udviklingskoordinator. Med Rasmussen Nordic som rådgiver har vi samlet et katalog med nye formidlingskoncepter, som vi løbende sætter i gang. Al formidling vi sætter i værk understøtter vores forretningsplan der viser, at Frøslevlejren har fremtiden for sig som en attraktiv og bæredygtig organisation – også økonomisk.

Udviklingsorganisationen arbejder aktuelt med nye måder at formidle lejrens historie og aktualitet. Sammen med aktørerne i lejren arbejder vi med at etablere nye udstillinger og bearbejdning af landskabet, samtidigt med at vi indfører en mere bæredygtig energikilde.

Udviklingsplanen bygger på et koncept, hvor dele af Frøslevlejren føres tilbage til et mere autentisk udseende og fortælling fra krig og totalitarisme til fred og demokrati. Arbejdet med at realisere det nye oplevelsescenter sker i samarbejde med alle de institutioner og aktører der har til huse i lejren.

Finansiering
Aabenraa Kommune har allerede bevilliget over 10 mio. kr. udvikling af Frøselvlejren. Lejren er dog først og fremmest et nationalt mindesmærke, som har behov for national opmærksomhed. Folketingets Kulturudvalg har i 2023 kvitteret for udviklingsindsatsen med en første bevilling på 3 mio. kr. Det sender et vigtigt signal om det statslige engagement. Udviklingsorganisationen arbejder fokuseret med at finde finansiering til hele planen sammen med fonde og donorer.

Alle bidrag er velkomne

Læs mere på vores indsamlingsside 

 

Kontakt udviklingskoordinator 

Ditte Dyrbo Hviid 

ddh@aabenraa.dk

tlf: 21 37 51 03